Zhongshan dongsheng tianshan electric appliance factory
Contact Us

中山市东升镇天山电器厂
电 话:0760-22822770
传 真:0760-22827543
联系人:业务经理梁先生 13322906366           
总经理 13702790230                
工程师卢先生 13923307898
地 址:广东省中山市东升镇裕民大道20号
邮 箱:tianshandq@tianshandq.com
网 址:http://www.tianshandq.com

{"serList":[{"icon":"iconfront front-shouye","status":"1","isSys":"1","title":"首页","url":"index.html","type":"index"},{"icon":"iconfront front-pinglun","status":"0","isSys":"1","title":"留言","url":"msg.html","type":"msg"},{"icon":"iconfront front-didianmianxing","status":"0","isSys":"1","title":"地图","url":"map.html","type":"map"},{"icon":"iconfront front-weibiaoti-","status":"1","isSys":"1","title":"电话","phone":"076022822770","type":"tel","color":""},{"icon":"iconfront front-duanxin","status":"0","isSys":"1","title":"短信","phone":"13800138000","type":"sms"}],"hasEdit":true}